راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

جرأت پرسش
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٦
 

بیشتر اوقات از ترس اینکه به ما نخندند خود را از دانستن مطالب محروم میکنیم.


نگرش خود را با کمک جمله ای از اینشتاین تغییر دهید؛

فکر خود را مطرح کنید،اگر همه خندیدند بدانید عملیست.