راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

تروریسم
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٥
 

ترور به معنی وحشت،و تروریست به معنی قاتل و آدم کش و تروریسم یعنی؛


عقیده به لزوم آدم کشی و قتل نفس و تهدید و تخویف و ایجاد وحشت در میان مردم و هر نوع فعّالیّت طغیانی و شدید برای نیل به هدف سیاسی و یا برانداختن حکومت وقت و در دست گرفتن زمام امور دولت یا تفویض آن به دسته ی دیگری است که مورد نظر میباشد.

این عقیده معمولاً از منضمات بعضی از مکاتب سیاسی اصلی است از قبیل:فاشیسم و ماکیاولیسم و امثال آن.