راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

اراده یا گذاره؟
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٢
 

آگوستین میگوید:ایمان می آورم،سپس میفهمم.(اراده)

توماس آکوئینیاس میگوید:میفهمم،سپس ایمان می آورم.(گذاره)

شما از کدام دسته اید؟اراده ای یا گذاره ای؟