راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

مشاهده
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
 

در نزد عارفان عبارت از حضور حق است.

مشاهده از کسی درست آید که به وجود مشهود قائم بود،نه به خود؛و تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد مشاهده ی او نتوان کرد.

نیز شهود تجلّی ذات را مشاهده گویند.

خواجه عبداللّه:مشاهده دور است از خیال و ظنون/هم به اسرارست و هم به عیون

آنکه به سر است چشم از او محجوب است و آنکه به چشم است،چشم در وی مغلوب.