راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

تشبیه زندگی به پیانو
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠
 

همگی حدّاقل یکبار پیانو دیده ایم،اگر دقّت کرده باشین دو نوع کلید روی پیانو دیده میشود؛


دسته ی اوّل کلیدهای درشت سفید و زیبا و دسته ی دوم کلیدهای کوچک،سیاه و بد منظر،امّا باید به یاد داشته باشیم که این کلیدها با همراهی یکدیگر منجر به یک ملودی زیبا میشوند،میتوان گفت:زندگی نیز این چنین است؛که در آن کلیدهای سفید نقش شادی و کلیدهای سیاه نقش غم را ایفا میکنند،این دو در کنار هم زیبایی می آفرینند.