راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

گلستان دل
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٧
 

لطفاً اگر جایی این اشعار را استفاده کردید نام من را هم ذکر کنید؛سپاسگزارم

"آرمین ورطنیان"

در گلستان دلم راه روم هر شب راه
گویم از رنج و فغان زیر لبم هر شب آه

کاین چه غوغا و شر و ظلمت و ناپاکی است
که زند بر دل و بر جان رَهِ سازِ بیگاه

چه شده بر دل مردم که ز خود دور شدند
فکر هر کس بزند بر شب و بر هر بیراه
این گلستان شده چون دخمه ی نومیدی ها
که چرا از بر خوبی اثری باشد گاه
عالمِ بی خردان باشد و بی عقلی ها
عقل هر چند بُوَد سوزنی اندر تَلِ کاه
هدفِ بی هدفی در سَرِ مردم باشد
این خدا باشد که داند ابدِ این سَر و راه
«آ.و»
 

سپتامبر 1982 ، بیروت لبنان: کشتار فلسطینی‌های اردوگاه آوارگان به وسیله فالانژهای مسیحی. در حالی که سربازان اسرائیلی مشغول تعریف کردن لطیفه برای هم بودند. عکاس این عکس برای ساعت‌ها از جسدهای سوخته عکس می‌گرفت.