راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

روشنی،من،گل، آب
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
 

ابری نیست . 
بادی نیست.
می نشینم لب حوض:
گردش ماهی ها،روشنی،من،گل، آب.
پاکی خوشه زیست.

مادرم ریحان می چیند.
نان و ریحان و پنیر،آسمانی بی ابر،اطلسی هایی تر.
رستگاری نزدیک:لای گل های حیاط.

نور در کاسه مس،چه نوازش ها می ریزد!
نردبان از سر دیوار بلند،صبح را روی زمین می آرد. 
پشت لبخندی پنهان هر چیز.
روزنی دارد دیوار زمان،که از آن،چهره من پیداست. 
چیزهایی هست،که نمی دانم.
می دانم،سبزه ای را بکنم خواهم مرد.
می روم بالا تا اوج،من پرواز بال و پرم.
راه می بینم در ظلمت،من پرواز فانوسم.
من پرواز نورم و شن 
و پر از دار و درخت.
پرم از راه،از پل،از رود،از موج.
پرم از سایه برگی در آب:
چه درونم تنهاست.