راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

هنری کُربَن و علّامه طباطبایی
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

هنری کربن، فیلسوف و دانشمند غربی، رئیس انستیتوی فرانسه و ایران در تهران و استاد دانشگاه سوربن فرانسه هنگامی که از مباحثه های طولانی با علّامه طباطبایی بازمی گشت،زمانی که از وی پرسیدند چه دریافتی؟گفت:

خود را کاهی یافتم در برابر کوهی.

آری؛ما از اینچنین بزرگانی برخورداریم.