راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

شیوه ی زندگی در این روزها
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٦
 

شیوه ی زندگی ما انسانها در این روزها تغییر بدی داشته است،معنای زندگی ما از بین رفته،دیگر به دنبال هیچ چیز نیستیم،کاش پوچ گرا بودیم و اینگونه نبودیم.

شیوه ی زندگی مدرن:

                                                  میخورم---------------->چون زنده ام                                               

                             زنده ام--------------------->تا بخورم

به دنبال چه هستیم؟

ویکتور فرانکل کتابی در این باره دارد با نام در پی معنا که می پردازد به این موضوع که چگونه می توان به زندگی معنا بخشید.

معنای زندگی خود را دریابید.