راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

هرم جالب مزلو
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٠
 

با توجّه به این هرم میتوان دریافت؛اگر به دنبال خودشکوفایی که رأس هرم می باشد هستید،باید پاسخی برای نیازهای بیولوژیک(نیاز هایی صرفاً جسمی و غریزی)،امنیّت،نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام داشته باشید.

امیدوارم که دغدغه ی همه ی ما انسانها خودشکوفایی باشد.