راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

چرا خداوند این جهان را خلق کرده است؟
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٥
 

حتماً حدّاقل یکبار سعی کرده اید به این سؤال پاسخ دهید که؛چرا خداوند این جهان را خلق کرده است؟

اینطور نیست؟

آیا به پاسخی رسیدید؟

اگر پاسخ را نیافته اید این متن را بخوانید.


پاسخ این سؤال مهم و بنیادی در ارتباط با ذات خداوند است،به این معنا که چنین کاری(خلق)از ذات خدا برمی انگیزد.

همانطور که در قرآن هم آمده است:خداوند خلّاق است.

خلّاق نه به معنای نوآوری بلکه به معنای دائم الخلق بودن،یعنی؛

خداوند در هر لحظه در حال خلق کردن است،حتّی در هر دم و بازدمِ ما انسانها نیز خلق جدیدی صورت می گیرد.

پس باید بدانیم که ذات خداوند این گونه تعریف می شود و این جهان معنای ذات اوست.

(مطالب بیان شده به کمک استاد گرانقدرم:جناب آقای عبّاس بخشی می باشد)