راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

زندگی مبارزه است
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩
 

زندگی مبارزه است،مبارزه ای بی امان.مبارزه خوب و بد ندارد و این تنها یک جنگاور یا مبارز است که می تواند در این مبارزه شرکت کند،زیرا هیچ چیز خارج از اختیارش نیست و نیروهای زندگیش را در چنگ دارد.

برای او زندگی تمرینی است در بزنگاه،در حالی که یک فرد عادّی به دنبال معنای زندگی است.