راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

دل
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٩
 

دل در اصطلاح،معانی مختلفی دارد.از جمله عبارت از نفس ناطقه و محلّ تفصیل معانی است و به معنی مخزن اسرار حق که همان قلب باشد نیز هست.

دل چه باشد مخزن اسرار حق

خلوت جان بر سر بازار حق

دل امین بارگاه محرمی است

دل اساس کارگاه آدمی است

مولوی نیز گوید:

خداوندان دل دانند دل چیست

چه داند قدر دل هر بی روانی