راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

خطاهای بشری
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٧
 

خطاهای بشری در آغاز،رهگذر و بعد میهمان است و چندی نمیگذرد که صاحبخانه میشود.

«ولتر»