راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

از بازگشت نترس
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٤
 

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتن نترس.

«کنفسیوس»