راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

اندیشه ی فردا=سودا
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٧
 

  امروز تو را دسترس فردا نیست

واندیشه ی فردات به جز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

  کاین باقی عمر را بها پیدا نیست