راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

نظر شیخ اشراق و فلوطین(پولوتونیوس)در ارتباط با اثبات خدا
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٧
 

شیخ اشراق اثبات جالبی در ارتباط با وجود خدا بیان میکند و میگوید:

خداوند واجب الوجود است.

در حالی که فلوطین(بنیانگذار نو افلاطونی)معتقد است:


"وجود"خود فانیست و نمیتوان این واژه را به خداوند نسبت داد.

برخی بر این باورند که این حرف وی نقض کننده ی سخن شیخ اشراق است،حال آنکه از استنباط فلوطین از دنیا بی خبرند.

توصیف فلوطین از دنیا این است که دنیا چیزی نیست جز 3 چیز:احد،عقل،نفس.

و او احد را که برترین است به خداوند نسبت میدهد(تعبیری دیگر از وجود)