راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

هنر جنگجو
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠
 

فقط یک جنگجو می تواند از مسیر شناخت،زنده بیرون آید.

زیرا هنر جنگجو در این است که بین وحشت انسان بودن و شکوه انسان بودن،تعادل برقرار کند.