راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

چرا یابی کنید
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٦
 

اگر در زندگی چرا یابی کنید خیلی از مسائل حل میشود.

وقتی رئیس شما به شما دستوری بر خلاف عقل میدهد،از خود بپرسید:چرا باید این کار را انجام دهم؟

آن وقت است که دیگر به هیچ قیمتی آن کار را انجام نمیدهید.

هر روز از روی عادت کاری غلط را انجام میدهید،از امروز بپرسید:چرا؟

از خود بپرسید تا دیگر این همه اشتباه وارد زندگی نشود.

بپرسید.

بپرسید...

«آ.و»