راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

زهر کامجویی و خود بینی
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩
 

در این رهگذر پرآشوب که عامّه ی مردمان از خار خود پرستی مجروح و از زهر کامجویی و خودبینی تلخ کام و تُرشروی گشته اند هیچ هدیه ای خوش تر از گُل و شکر نیست:

خویش را چون خار دیدم سوی گل بگریختم

خویش را چون زهر دیدم در شکر آویختم

«مولانا»