راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

انسانهای یدک کِش
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٢
 

با خود یدک میکِشیم،آن هم به اندازه ی یک تریلی؛

من دین دارم،من کارهای خوب انجام میدهم،من عبادت میکنم،من....،من...... .

پس تکلیف قلب ما چه میشود؟

آیا توحید در قلب ما هست که خود را دیندار مینامیم؟

آیا در قلب و تفکّرات ما مسیر کارهای خوب مشخّص شده است؟

آیا.................؟

به آدرس زیر مراجعه کنید تا ببینید چه مسیری در پیش دارید:

قلب خودتان.

«آ.و»