راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

دیوانه
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠
 

دیوانه در علم روانشناسی به فردی گفته میشود که از دنیایی که در آن است ناراضی بوده و دنیای دیگری در ذهنش پرورانده ودر آن زندگی میکند.

یکی از توصیه های خیّام نیز همین است؛

چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست
چون هست به هرچه هست نقصان و شکست
انگار که هرچه هست در عالم نیست
پندار که هرچه نیست در عالم هست