راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

جوی حرفهای تازه
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٠
 

سخن به اندازه بیرون می آید.حرفهای من به آب می ماند که میراب آن را به سویی روان میسازد.آب چه میداند که میراب اورا به کجا میبرد،به خیارزار،کلمزار یا گلستانی؟

اگر آبِ فراوانی جاری شود،نشانه ی آن است که زمیِنِ تشنه بسیار است،امّا اگر آب اندکی بجوشد،پیداست که زمین اندک است؛یا باغچه ای است،یا چار دیواریِ کوچکی.

کوتاه اینکه من کفشدوزم.

چرم زیاد دارم،امّا به به اندازه ی پای هرکس میبرّم و میدوزم.