راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

فقر سالک
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢
 

فقیر یعنی آنکه خود را در برابر حق،مالک هیچ چیز نمی داند و؛می داند تنها غنی خداست.

من اگر کامروا گشتم و خوشدل نه عجب/مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند

نصاب حسن در حدّ کمال است/زکاتم ده که مسکین و فقیرم

«حافظ»