راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

به نفست بگو میل ندارم
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱
 

اگر سیر باشی و بگویی میل ندارم کار مهمّی نکرده ای،آن هنگام قوی محسوب میشوی که گرسنه باشی و به نفس خود بگویی میل ندارم.

(منظور از گرسنگی هر نیازی است که انسان میتواند داشته باشد.)

«آ.و»