راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

خاصیّت گوشت
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٤
 

آیا گوشت خاصیّت دارد؟


گوشت یک غذای مرده است و گاهی روزها طول میکشد تا به پیشخوان قصّابی ها برسد.در اکثر موارد،موادّ نگهدارنده(موادّ نگهدارنده حسن تعبیری است از موادّ شیمیایی کشنده ی میکروارگانسیم ها،که اگر موادّ نگهدارنده نباشند در سطح گوشت مرده رشد میکنند)و رنگ(برای آنکه رنگ قهوه ای گوشت را موقعی که شروع به تجزیه و فساد میکند بپوشاند)به گوشت میزنند.علاوه بر این،انرژی حیاتی در زمان مرگ،ارگانیسم را ترک میکند و فقط موادّ شیمیایی ساکنی در آنچه به جا مانده،باقی میگذارد.غذای مرده که سبزی و میوه ی کنسرو شده نیز از آن جمله اند،طبیعتی بی جان دارند.بر عکس،سبزیجات و میوه های تازه حاوی انرژی زنده هستند.دانه ی چنین غذاهایی جوانه میزند و رشد میکند.

غذا پیش از آنکه دفع شود،یک شبانه روز در سیستم انسان باقی میماند.بنابراین با مصرف گوشت و موادّ کنسرو شده،انرژی منفعلی که چند روز مانده است،به سیستمی اضافه میشود که باید یک روز دیگر هم در آن بماند.

معنی ضمنی این واقعیّت ساده را میتوانید با انجام یک آزمایش ساده درک کنید.دو لیوان را از آبی که موافق دمای اتاق است پر کنید.در یکی از آنها غنچه ی گلی قرار دهید و در دیگری قطعه گوشتی به همان اندازه بیندازید.هر دو را در دمای اتاق نگه دارید و در پایان روز شرایط آنها را بررسی کنید.غنچه ی گل شکفته شده است که نشان از زندگی و رشد میدهد،امّا گوشت فاسد شده و آب را آلوده کرده است.

اینک واقع بینانه به این سوٌال پاسخ دهید:

آیا گوشت خاصیّت دارد؟