راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

دنیای عارف
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٥
 

بستن دکّان و پرهیز از خدمت خلق و اشتغال به گوشه نشینی راه به عالم معرفت ندارد،بلکه همان دکّان دارو فروشی خوشترین خلوت،و همان مداوای بیماران بهترین ریاضت تواند بود،و اشتغال به دنیا اگر روی در حق داشته باشد خود عین عُقباست. 

دنیا همگی عُقباست اندر نظر عارف

دنیات چو عُقبا شد دنیات مبارک باد

(دیوان شمس)