راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

طریقت
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٥
 

سیر خاصّ سالکان راه حق،


مانند ترک دنیا و دوام ذکر و توجّه به مبدأ و انزواء و دوام طهارت و وضوء و صدق و اخلاص و غیر آن.

مجازی نیست احوال حقیقت/ز هر کس ناید اسرار طریقت

شریعت،احکام ظاهر است و به منزله ی پوست آن و طریقت لُب آن است.

طریقت رفتن از حادث به قدیم است که بعد از آنکه از مقام فنا به مرتبه ی بقاء رسید،گویند از راه طریقت به حقیقت رسیده است.

شریعت،نگاه داشتن معاملات است و طریقت تزکیه ی باطن.

شریعت راه نفس است و طریقت راه دل و حقیقت راه روح.