راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

زهد فروش
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩
 

کسی که به زهد تظاهر کند تا توجّه و اعتماد خلق را جلب نماید.

باده نوشی که در او ریب و ریائی نبود

بهتر از زهد فروشی که دراو ریب و ریاست