راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

عادتهای بی دلیل
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۸
 

عادت به طور کلّی خوب نیست،امّا بعضی عادات هستند که دلیلی دارند و این برای من خیلی عجیب است که؛


ما انسانها عاداتی داریم که حتّی در مواقعی به فرهنگ تبدیل شده اند،در حالی که هیچ دلیل درستی برای آن نداریم.

به عنوان مثال؛

هر کس که به نانوائی می آید،میگوید:لطفاً نان من را برشته کن.

اگر بی تعصّب نگاه کنیم،میبینیم که با نان برشته اصلاً نمیشود به درستی لقمه گرفت،پس چرا ما اصرار به خرید آن میورزیم؟

و بسیاری از مثال های این چنینی.

ژان ژاک روسو می گوید:باید عادت کنیم که عادت نکنیم.

امّا من میگویم:اگر می خواهید عادت کنید حدّاقل یک دلیل درست برای آن بیابید.

(آ.و)