راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

نوع هست و فرد میرود
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٦
 

آنها که کهن شدند و آنها که نوند

هرکس به مراد خویش تک تک بدوند

این کهنه جهان به کس نماند باقی

رفتند و رویم و دیگر آیند و روند