راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

من میدانم،میدانم،بلدم
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٦
 

کلمات و عباراتی که ما را بدبخت کرده اند.

ترس از اینکه دیگران نفهمند ما موضوعی را نمیدانیم.

اگر دقّت کنید هر کس که پربارتر است سریعتر اعتراف به ندانستن واقدام به یادگیری در آن زمینه میکند،به عنوان مثال؛

اگر از یک استاد دانشگاه مسئله ای بپرسید که نمیداند به سادگی میگوید:من نمیدانم،امّا تحقیق میکنم و پاسخ شما را میدهم.

در حالی که یک راننده ی تاکسی اصلاً رضایت به ندانستن نمیدهد،حتّی اگر سؤال در مورد فیزیک هسته ای باشد!

(البته قصد توهین به راننده های زحمتکش را ندارم.)

«آ.و»

افتادگی آموز اگر طالب فیضی/هرگز نخورد آب زمینی که بلند است