راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

عبادت مخلصانه ی کودکانه
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٥
 

هر بار به این عکس نگاه میکنم به یاد ایمان کودکیم میافتم که کوه را جابه جا میکرد.

چرا انقدر ایمانمان ضعیف شده است؟