راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

ملکوت
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٥
 

صوفیه عالم ارواح و عالم غیب و عالم معنی را ملکوت گویند.ملکوت عالم غیب و جبروت،عالم انوار و لاهوت ذات حق؛و عالم ملک اجسام و اعراض است و آنرا عالم شهادت هم میگویند.