راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

گلپونه ها
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٥
 

گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد 


گل پونه های وحشی دشت امیدم 
وقت سحر شد 
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد 
من مانده ام تنهای تنها 
من مانده ام تنها میان سیل غمها 
حبیبم سیل غمها 

گل پونه ها نا مهربانی 
آتشم زد آتشم زد 
گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد 
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد 
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم 
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم 
گل پونه های وحشی دشت امیدم 
وقت سحر شد 
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد 
من مانده ام تنهای تنها 
من مانده ام تنها میان سیل غمها 
حبیبم سیل غمها