راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

مال دنیا مال دنیاست
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۳
 

به چه دلبسته ای در این دنیا؟

چه کسی توانست چیزی با خود ببرد که تو اینگونه به اموالت چسبیده ای؟

این همه را جمع کرده ای برای چه کسی؟

جنگ میکنی برای ثروت؟

اندکی با نفس خود بجنگ.

لحظه ای تفکّر کن،اگر حرفهایم درست است؛بدان عمل کن.«آ.و»

دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند           کاین عروسیست که در عقد بسی داماد است