راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

جمهوری
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۳
 

جمهور به معنای توده میباشد.

جمهوری یعنی:حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملّت باشد و رئیس آن رئیس جمهور خوانده شود.

در واقع طرز حکومتی است که رئیس آن( رئیس جمهور) از جانب مردم برای مدّتی محدود انتخاب میشود.