راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

خدا محبّت است
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٢
 

و این بود پیغام روح الّله:خدا محبّت است.