راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

"الف"چیزی ندارد
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۱
 

این سخنهای تکراری برای شما خسته کننده است،چون شما هنوز درس نخست را نفهمیده اید و من باید هر روز این سخن را برایتان تکرار کنم.


کودکی نزد معلّمی درس میخواند.از(الف چیزی ندارد)سه ماه گذشته بود و کودک هنوز آن را فرا نگرفته بود.روزی پدر او پیش معلّم آمد و گفت:«ما که در خدمت به شما کوتاهی نمیکنیم،اگر اشتباهی از ما سر زده است بگویید.»

معلّم گفت:«کوتاهی از شما نیست،این پسر شماست که بیش از این پیشرفت نمیکند.»

معلّم کودک را خواست و به او گفت:«بخوان الف چیزی ندارد.»کودک گفت:«چیزی ندارد.»

معلّم رو به پدر کودک کرد و گفت:«اکنون که حال فرزند تو چنین است من چگونه میتوانم به او حرف دیگری بیاموزم؟»