راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

تَرک می
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۱
 

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

یا از غم رسوائی و مستی نخورم

من می ز برای خوشدلی میخوردم

اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم