راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

خوشبختی از نگاهی دیگر
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۱
 

برخی معتقدند خوشبختی آن است که:

وجود کسی آرامبخش دیگران باشد.

شاید اگر این نگرش را از خوشبختی در خود ایجاد کنیم دیگر وقتی را به آزردن هیچ موجودی اختصاص ندهیم.