راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

عارف
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٠
 

در اصطلاح کسی است که حضرت الهی او را به مرتبه ی شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانیده،و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته باشد نه از طریق علم و معرفت.


حافظ گوید:

عارف از پرتو می راز نهانی دانست

گوهر هرکس از این لعل توانی دانست

شرح مجموعه ی گل مرغ سحر داندوبس

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

عرضه کردم دو جهان بر دل و بر کار افتاد

به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست

بعضی گویند:عارف کسی است که مراتب تزکیه و تصفیه ی نفس را طی کرده و اسرار حقیقت را دریافته باشد.

اوحدی گوید:

عارفان که جام حق نوشیده اند

رازها دانسته و پوشیده اند