راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

پاروشیالیسم
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٠
 

محدودیّت فکر و دلبستگی به انجام کارهای محلّی و بخشی و بلوکی و در واقع نوعی محدود از پارتیکولاریسم است.