راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

خاموش ماندن بهتر است
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۸
 

اسرار جهان چنان که در دفتر ماست

گفتن نتوان زانکه وبال سر ماست

چون نیست در این مردم نادان اهلی

آن به که نهان هرآنچه در خاطر ماست