راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

قدرت کلام
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٧
 

کلام،قدرت خلق کردن و تخریب دارد.


خدا نقشه اش برای ما این نبوده که درمانده و بیچاره باشیم،اهمیّت کلامی که از دهانمان خارج میشود،قدرت مثبت و منفی دارد؛یا خراب کننده یا سازنده است.

شما با کلام خود میتوانید آینده ی خود را خراب یا خوب بسازید،باید مواظب زبان خود باشید و زبان خود را دیسیپلین کنید.

از یک زبان نمیشود هم بنده های خدا را لعنت کرد و هم خدا را شکر گفت.

اگر کسی در سخن گفتن نلغزد میتواند کلام خدا را حفظ کند.

پس آنکه دهان خود را کنترل کند عاقل است.