راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

ز-ظ-ض-ذ/س-ث-ص/غ-ق/آ-ی
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٦
 

مریض-مریز-مریذ-مریظ

من از همه ی این واژه ها یک استنباط دارم=بیمار-کسی که تندرست نیست.


فقط گاهی نیاز به املای صحیح است مانند؛غریب-قریب،که آن را هم میتوان از مفهوم جمله فهمید.اگر هم به دنبال تصحیح هستید سری به واژه ی الهیات بزنید که بی الف الاهیات خوانده میشود.

اعتقاد به اینکه اگر غلط املایی نباشد زبان حفظ میشود کاملاً نادرست است.

زبان ما در صورتی از بین میرود که واژه ای جدید برای ارائه نداشته باشیم و برای ارائه ی واژه ی جدید باید محصولی برای ارائه داشته باشیم.

اگر توان ارائه ی هیچ خدمتی نداریم؛همان بهتر که زبانمان نابود شود.

مگر اینکه زکریای رازی دوباره کشف جدیدی کند و تا آیوپاک(IUPAC)راه پیدا کند.