راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

نگرش غلط
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧
 

دائماً از مزایای مصرف گوشت تعریف و تمجید میکنند.


از کودکی به افراد تلقین میشود که مصرف گوشت برای تندرستی ضروری و اساسی و بخشی از یک رژیم متعادل است.با این حال،میلیونها نفر زندگی غنی و شادابی دارند بدون آنکه لب به تکه ای گوشت بزنند.

به محض اینکه کسی بخواهد به این مسئله ی اساسی در باره ی رژیم غذایی بپردازد،فوراً با انبوهی از ادعاهای ضد و نقیض مواجه میشود.

اساس تمام این بحثها به طور خلاصه این است:

استدلال طرفداران مصرف گوشت همان«ضرورت تغذیه ای»است،در حالیکه محور استدلال مخالفان مصرف گوشت،استناد به سمومی است که در گوشت وجود دارد و همچنین استناد به مخالفت عاطفی با کشتن جانداران دیگر برای بدست آوردن غذا.