راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

چگونه میتوان قهرمان شد؟
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

سه قورباغه قرار بود طیّ مسابقه ای به قلّه ای صعود کنند.


بیشتر تماشاگران قورباغه ی اوّل را تشویق کردند،امّا هنگامی که داشت بالا میرفت به پایین پرت شد و موفّق نشد،قورباغه ی دوم بر عکس مورد تمسخر قرار گرفت و او نیز به پایین افتاد.

شرایط برای قورباغه ی سوم هم از جانب تماشاگران مانند قبل بود امّا؛قورباغه ی سوم پیروز شد و قلّه را فتح کرد.

هنگامی که خواستند جایزه اش را بدهند او هیچ واکنشی نسبت به صدای داوران نشان نمیداد،میدانید چرا؟

قورباغه ی سوم کر بود!

گاهی اوقات تشویق های بیش از حد و یا مأیوس کردنها موجب باخت ما میشوند،پس بد نیست بعضی وقتها کر بشویم.