راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

مرکز سعادت کجاست؟
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱
 

مرکز ثقل خوشبختی در درون خود ماست.


همچنان که جزء اصلی قوّه ی احتراق در نفس باروت است و کبریت فقط کمک میکند به انفجار آن.

لذا مادام که استعداد خوشبخت بودن در ما نباشد،هر قدر هم حوادث نیکو و مطلوب در زندگی ما پیش بیاید،باز احساس سعادتمندی نخواهیم کرد.