راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

بیایید خدا باشیم
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱
 

تا به حال در روایات،تاریخ یا .... شنیده اید بگویند خدا روزی کسی را قطع کرده؟خدا بندگانش را مقایسه کرده؟


یا بگویند خدا از بنده ای بیزار است یا....؟

مگر روح خدا در ما دمیده نشده است؟

بیایید صفات خدایی را در خود پرورش دهیم.

جسم انسان تا حدّی مشخّص رشد میکند امّا مرزی برای رشد روح وجود ندارد.

«آ.و»